www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
דירקטוריון חברת החשמל מתרחב. כתבה: רונית קיטאי. צילום: דוברות חברת חשמל
דורון ארבלי יו'ר חברת החשמל בירך על המינויים החדשים של שלושת הדירקטורים החדשים : עו'ד מיכל פרנקו קדמי, עו'ד מיכל כהנא-לוי ורואה החשבון ראובן שיף (בצילום)
רואה חשבון ראובן שיף. צילום: דוברות חברת חשמל
כיום מכהנים בדירקטוריון החברה 10 דירקטורים, מתוכם 4 נשים.


דורון ארבלי יו'ר חברת החשמל הביע אמון כי הצטרפותם של הדירקטורים תהווה תרומה משמעותית לחברה ויחד יעמוד הדירקטוריון באתגרים שעומדים לפתחה של חברת החשמל.


עו'ד מיכל פרנקו קדמי היא בעלת 15 שנות ניסיון במשק האנרגיה. היא הספיקה לכהן כדירקטורית במספר חברות ממשלתיות ביניהן תש'א, רכבת ישראל, תשתיות נפט ועזרה וביצרון. עו'ד פרנקו קדמי מכהנת כמנכ'לית חברה כלכלית (תאגיד עירוני 'רימונים') בפיתוח תשתיות ובינוי, והיתה בעלים ומנכ'ל של חברה לייעוץ וליווי פרויקטים בתחום האנרגיה. בעברה היתה יועצת בכירה למנכ'ל משרד האנרגיה והתשתיות הלאומיות בתקופה מאתגרת של בצורת החשמל והפגיעה בצינור הגז ממצרים.

בדירקטוריון חברת החשמל, פרנקו קדמי חברה בוועדות אסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית, דוחות כספיים, וועדת משנה להיערכות לחירום, משאבי אנוש ופיתוח עסקי.

***

עו'ד מיכל כהנא-לוי משמשת כמשנה למנכ'ל ויועצת משפטית ראשית בחברת ICR ישראל קנדה ראם החזקות בע'מ.בעבר היא היתה יועצת משפטית ומזכירת חברה של קבוצת 'מנרב' וכיום היא מכהנת כדירקטורית בחברת 'רום, קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות' ויו'ר ועדת ביקורת בעמותה העירונית לתרבות בעיר מודיעין מכבים רעות.

בדירקטוריון חברת החשמל, כהנא לוי חברה בוועדות אחריות תאגידית, אסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית, ביקורת, התקשרויות ונכסים ובוועדת משנה להיערכות לחרום.

****

רואה החשבון ראובן שיף הוא יו'ר וממייסדי משרד RSM שיף הזנפרץ ושות' רו'ח. הוא כיהן כשותף המנהל של הפירמה מיום היווסדה ומונה ליו'ר הפירמה. ראובן שיף הוא מומחה לממשל תאגידי בחברות ציבוריות, ממשלתיות ופרטיות ומומחה במיסוי,ביקורת, חשבונאות, ייעוץ פיננסי, כלכלי ואסטרטגי, בקרה תקציבית, סוגיות של תגמול בכירים,ניהול סיכונים ורגולציה.

רו'ח ראובן שיף הןא בעל וותק וניסיון רב שנים כיועץ ודירקטור בחברות ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות ומלווה משקיעים בזירה העסקית המקומית והבינלאומית. בעברו כיהן כנשיא לשכת רואי החשבון בישראל.

בדירקטוריון חברת החשמל, שיף מכהן כיור ועדת ביקורת, יו'ר ועדת דוחות כספיים, יו'ר ועדת תגמול, חבר בוועדות אסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית, ועדת משנה להיערכות לחירום ופיתוח עסקי.
עו'ד מיכל פרנקו קדמי. צילום: דוברות חברת חשמל

עו'ד מיכל כהנא לוי. צילום: דוברות חברת החשמל

 

הדפסה            חזרה לידיעה