www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
למי הובטחה הארץ המובטחת? מורה נבוכים לסכסוך הישראלי-ערבי מאת אברהם ציון. הוצאת ספרי 'צמרת'. כתבה: רונית קיטאי
מה כתב על ספרו של פרופ' אברהם ציון חתן פרס נובל פרופ' ישראל אומן? 'ספר חשוב זה מגולל בפירוט את ההיסטוריה של ההצהרות הבין־לאומיות וההסכמים הבין־לאומיים בדבר זכויותיו ושאיפותיו של העם היהודי בפלשתינה־א'י המנדטורית. זהו ספר חובה עבור כל סטודנט הלומד את הסכסוך הערבי־ישראלי בן מאה השנים'
'למי הובטחה הארץ המובטחת?' מאת אברהם ציון. הוצאת ספרי צ'מרת'
הוא חיבור חדשני, פורץ דרך ויוצא דופן בתחומו. ספר זה הוא הספר הראשון במעלה עבור כל אדם המעוניין לרכוש ידע או לקבל הדרכה על אודות הסכסוך הישראלי-ערבי בן מאה השנים.

ממצאיו של פרופ' ציון מדהימים. הם מעמידים בסימן שאלה החלטות של מועצת הביטחון, בית הדין הבין־לאומי בהאג, וכן החלטות של מדינות וגופים בין־לאומיים אחרים.

מטרת מחקרו של אברהם ציון היא לברר למי נתונה הזכות החוקית על שטחה של פלשתינה־א"י המנדטורית על פי המשפט הבין־לאומי. המחקר עוסק בהיבטים המשפטיים של הסכסוך. הוא אינו בוחן את הסוגיה מנקודת מבט פוליטית, וגם אינו שואף לקבוע מי הצודק או השוגה מבחינה מוסרית או מי מבין הצדדים הוא התוקפן או הקורבן בסכסוך.


פרופ' (אמריטוס) אברהם ציון עבד בראש המרכז למשפט ותקשורת באוניברסיטת אריאל במשך למעלה מעשור שנים. הוא בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ואת הדוקטורט העניקה לו אוניברסיטת קמברידג' באנגליה. הוא לימד בפקולטות למשפטים של אוניברסיטאות תל-אביב, חיפה ובמסלול האקדמי של המכללה למינהל, וגם שימש פרופסור אורח באוניברסיטת סטנפורד בארצות הברית. הוא רכש את מומחיותו בסכסוך הישראלי־ערבי לאחר עשרות שנים של מחקרים מעמיקים, מאמרים והרצאות בהיבטים המשפטיים של הסכסוך. במקביל עסק פרופ' ציון בעריכת דין, ובעברו כיהן גם כסגן פרקליט המדינה.

את הספר הקדיש פרופ' אברהם ציון 'לסנונית וליאור, לאופיר ושרון, לנדב ואסנת (אוסי)'.

עריכה :אברהם ציון

הגהה: אלעד פייט

עיצוב עטיפה: צמרת שי

תרגום מאנגלית: דניאל היימן

510 עמודים - 129 ש'ח. 'צמרת' הוצאה לאור.
פרופ' אברהם ציון מחבר הספר 'למי הובטחה הארץ המובטחת?' בהוצאת ספרי 'צמרת'


הדפסה            חזרה לידיעה