www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
חברת החשמל הקימה קרן סיוע בהיקף של 10 מיליון ש"ח לתמיכה בתושבי העוטף ומשפחות החטופים, הנעדרים והנרצחים. כתבה: רונית קיטאי. צילום: יוסי וייס
דירקטוריון חברת החשמל אישר הקמת קרן סיוע ייעודית בהיקף של 10 מיליון ש'ח.באמצעות כספי הקרן, יקבלו לקוחות המתגוררים ביישובי העוטף שפונו וכן משפחות הנפגעים, פטור מתשלום חשבונות החשמל עבור צריכה ביתית מחודש אוקטובר ועד לסוף שנת 2023
מנכ'ל חברת החשמל מאיר שפיגלר. צילום: יוסי וייס חברת החשמל
שלב הראשון הוחלט כי כל חשבונות החשמל של תושבי יישובי העוטף שפונו ומשפחות הנפגעים שהופקו החל מחודש אוקטובר (חשבונות אוקטובר מתייחסים לצריכת החשמל באוגוסט ספטמבר 2023 ) ועד לסוף השנה ישולמו במלואם על ידי הקרן.כל הזכאים לתמיכת הקרן יזוכו באופן אוטומטי, ללא כל צורך בפנייה יזומה של הלקוח.בהמשך וככל שיידרש, תתקבלנה החלטות על המשך הסיוע והרחבת הפעילות.

עם פרוץ המלחמה, הודיעה החברה על שורת הקלות לכלל לקוחות החברה ובהן הימנעות מפעולות אכיפה וגבייה וסיוע ללקוחות בעלי מונה תשלום מראש ( מת'מ) . עוד אפשרה החברה לכלל הלקוחות הביתיים המתקשים בתשלום חשבונות החשמל הסדרי תשלום מקלים ללא ריביות ואפשרה ללקוחות שפונו מהישובים ברחבי הארץ בהתאם להוראות פיקוד העורף דחייה של 30 ימים בתשלום חשבון החשמל

שלמה ארביב נציג דירקטוריון חברת החשמל: 'הקמת קרן הסיוע היא צו השעה במצב הנוכחי. מטרת הקרן היא לסייע ללקוחות העוטף ומשפחות הנפגעים ולנסות ולהקל ולו במעט על ידי תשלום חשבונות החשמל'.

מאיר שפיגלר מנכל החברה: 'דירקטוריון חברת החשמל אישר את פנייתי להקים קרן סיוע בסך 10 מיליון ש'ח, ייעודית לנפגעי המלחמה, וזאת בנוסף לקרן המקורית בסך 15 מיליון ש'ח הפועלת משיקולים סוציאליים, להעניק סעד, באופן שוטף. הקרן מעצימה את חלקה של החברה בערבות הדדית, הזדהות, התחשבות וחמלה כלפי אלה שזקוקים לה. ברוח זו עובדי החברה מגיעים לכל אתר בו נפגעת הרשת, לרבות תחת מטחי טילים ורקטות בלתי פוסקים, כדי להחזיר, ללא דיחוי, את אספקת החשמל לקדמותו.

לנגד עיני הנהלת החברה והדירקטוריון שלה ניצבת המטרה להקל על תושבי העוטף כחלק ממחויבותה הבסיסית והמוסרית כלפי לקוחותיה והקהילה. בהקשר זה הכרזנו בשלב הראשון על שורת הקלות ובהן פטור מתשלום חשבונות חשמל, הנחות, פריסת חובות, חיבור לחשמל מקלטים וחדרי מדרגות, שהיו מנותקים במשך זמן רב, תיקון ליקויים בקיבוצים שאינם נמצאים תחת אחריות החברה. בנוסף, מזה שבועיים עובדי החברה נרתמים מיוזמתם ומטים שכם לטובת משקים חקלאיים.

אנו משתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהן, מייחלים לאיתור הנעדרים והחזרת החטופים, מאחלים החלמה שלמה לפצועים ומחזקים את ידי צה״ל, כוחות הביטחון ואזרחי המדינה'.

זיכוי משפחות הנעדרים הנרצחים והחטופים נתון לפרטים שיתקבלו מהגורמים המוסמכים.

הדפסה            חזרה לידיעה