www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
חברת החשמל ומהפכת הרכב החשמלי.כחלק מיעדי חברת החשמל לצמצום פליטות ומזהמים בתחבורה, התקיים היום הפנינג רכבים חשמלי. צילום: יוסי וייס
היריד התקיים במטרה לעודד את עובדיה לעבור לתחבורה ירוקה והיריד בו ניצבו עשרה דגמי רכב חשמלי של יצרנים שונים, התקיים בבניין ההנהלה בחיפה
צילום: יוסי וייס
חלק מהדגמים יכללו במסגרת הסכמי הליסינג של החברה.היוזמה היא חלק ממדיניות רחבה יותר הכוללת צמצום בשימוש בדלקים, נסיעה באמצעות רכב חשמלי ותחבורה שיתופית.

עד לפני מספר שנים החברה ניהלה צי פרטי וכחלק מתהליכי ההתייעלות עברה להתקשרויות בחוזי ליסינג. היום לחברה 1,200 רכבי ליסינג מדגמים שונים, כאשר % 50 מרכבי הנוסעים הם היברידיים ופלאג אין.

כחלק מקידום המדיניות יצאה החברה בקריאה לעובדים הזכאים לרכב במסגרת תפקידם, להחליף את הרכב המונע בדלק לרכב חשמלי כאשר חברת החשמל הגדירה יעד ראשוני וצופה עלייה בביקוש לאחר אירוע החשיפה. כבר השנה הוכנסו לעבודה כרכבי איגום מספר רכבים חשמליים כאשר הגמה להרחיב את השימוש ברכבים חשמליים.

עופר בלוך מנכ'ל החברה : 'כחלק מהאחריות התאגידית בחברה הכוללת צמצום הפליטות מגזי חממה הנחיתי את הגורמים המקצועיים להרחיב את ההתקשרויות עם חברות הליסינג לרכבים שיאפשרו נסיעה לטווחי מרחק גבוהים ובכך לתרום את חלקנו לסביבה ירוקה יותר'.

דובי כהן סמנכ'ל תפעול ולוגיסטיקה בחברת החשמל : 'החיסכון הצפוי בהוצאות הדלק של החברה הינו משמעותי מעבר לתרומה המתבקשת לסביבה כחלק משותפות החברה במאבק במשבר האקלים'.

בנוסף מקדמת החברה שימוש ברכבים שיתופיים CAR TO GO. במקביל מתקיים קמפיין פנים ארגוני לעידוד העובדים לנסיעות שיתופיות/תחבורה ציבורית.
צילום: יוסי וייס

צילום: יוסי וייס

 

הדפסה            חזרה לידיעה