www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
חיפה מציינת 26 שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. צילום: ים זלטין
הפעילות מתקיימת בכל מוסדות החינוך, תנועות הנוער ומרכזי נוער בעיר
חברי מכינת רבין בטקס הזכרון בבית יד לבנים חיפה. צילום: ים זלטין
בתנועות הנוער התקיימו מעגלי שיח בהם דנים החניכים באופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בחשיבות החברתית, התרבותית והחינוכית בקיום האירועים לציון רצח ראש הממשלה, בדרכים למיגור האלימות על גווניה ובחתירה לשלום.

אלפי בני נוער מכל גווני החברה הישראלית בהם: יהודים וערבים, חילוניים, מסורתיים ודתיים מקיימים במהלך השבוע בחיפה מגוון פעילויות חינוכיות לציון יום הזיכרון לראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז'ל. בבתי הספר השונים התקיימו פעילויות מותאמות לשכבות הגיל השונות והוצגו תערוכות העוסקת בפועלו של יצחק רבין כמצביא וכמדינאי לאורך כל שנות חייו.

בתי הספר היסודיים קיימו שיעורים ופעילויות בנושא מנהיגות וקיימו טקסי זיכרון. בתי ספר רבים מקיימים השבוע בחירות למועצות התלמידים על מנת להמחיש את משמעותה וחשיבותה של המנהיגות בעת הזו.

בבתי הספר התיכוניים התקיימו: פאנלים, שיעורים, שיחות על הזכות להבעת דעה תוך כיבוד הזולת ושמירה על כבודו. בשיעורי ההיסטוריה עסקו בדמותו של רבין ולמדו על נקודות חשובות בחייו. שיעורי אזרחות הוקדשו לשאלה האם הדמוקרטיה הישראלית מסוגלת למנוע הישנות של רצח פוליטי נוסף. בשיעורי הספרות למדו התלמידים שירים שנכתבו לאחר הרצח.

בחלק מבתי הספר הציגו תלמידי שכבות י'ב בפני תלמידי השכבות הצעירות את תחנות חייו של יצחק רבין ומורשתו ודנו בערכי הדמוקרטיה והסובלנות.אירועי הזיכרון בעיר נפתחו אתמול, (יום ראשון) .

(רוני גרוסמן)

הדפסה            חזרה לידיעה