www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מאיר כהן בכנס ענף הדיור המוגן
השר מאיר כהן: 'בכוונתי לפעול בהקדם להפחתת רגולציה ולהנגיש את הדיור המוגן לקהלים חדשים ממעמד הביניים, זאת באמצעות הוצאת קול קורא ליזמים שיציעו פתרונות להוזלת עלויות הכניסה לדיור המוגן'
צילום: יח'צ
כפעולה ראשונה להוזלת עלויות, הודיע השר מאיר כהן כהן כי יפעל להפחתת הרגולציה מהענף, דבר שעשוי לתרום להוזלת מחירים. השר הודיע כי משרדו יקיים מעתה הליך RIA (הערכת השפעת הרגולציה) על כל רגולציה שתוטל בענף, הליך אשר מקיימים כלל משרדי ממשלה, בהתאם להחלטת ממשלה שהתקבלה לצורך הורדת יוקר המחייה בישראל המושפע מעודף רגולציה.


יולי גת יו'ר א.ב.א (איגוד בתי אבות ודיור מוגן) דיווחה בכנס כי בדיורים מוגנים בישראל מתגוררים כיום 15 אלף קשישים הנהנים מדיור באיכות חיים גבוהה ובסביבה עשירה בפעילויות פנאי, חברה ושירותים מותאמים. אוכלוסיה זו מונה כיום רק 2% מסך אוכלוסיית הקשישים בישראל, כאשר עודף רגולציה בענף הינו החסם העיקרי אשר אינו מאפשר כיום את הנגשת הדיור המוגן גם לאוכלוסיות ממעמד הביניים ובירכה על החלטת השר כהן אשר תאפשר לזקנים רבים החיים כיום בביתם בבדידות להנות משירותי הדיור המוגן'.

(ליאור רוזנטל)

הדפסה            חזרה לידיעה