www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ערכת הידרופונית תשמש את תלמידי בית ספר אליאנס בתהליכי לימוד וחקר עולם החי והצומח. צילום: באדיבות בי'ס אליאנס
ניהול המערכת יתבצע ע'י התלמידים במטרה לעורר את המודעות ליחסי הגומלין שבין האדם לסביבתו ולפתח מנהיגות חברתית ערכית המודעת לחשיבות השמירה על הסביבה
צילום: בית ספר אליאנס
למערכת המשתרעת על פני כל קומת הכניסה, שלוחות שיותקנו בהמשך במוקדי מרכזים נוספים בבית הספר אשר יהפכו למעבדות לימוד. מדובר למעשה במערכת השקיה המבוססת על מים ממוחזרים המשמשים לגידולים שונים בהם צמחי תבלין ונוי, גידולי ירק ועוד.

הלימוד יתבסס על חקר יום יומי שיתבצע באמצעות ניטור ממוחשב של ההשקיה. פעולות אלה תבוצענה במקביל לשיעורים בתחומי דעת שונים, אשר יתמקדו בזיקה הטבעית הנוצרת בין האדם לסביבתו החברתית, התרבותית והרגשית.

כך למשל יעסקו שיעורי ההיסטוריה בדיון על התפתחות האנושות החל מימי החקלאות הראשונים ועד ימינו בהם עולה המודעות לצורך בשמירה על כדור הארץ על מנת להבטיח את המשך קיומו. כך ייהפך בית הספר לבית ספר ממחזר. במסגרת הפעילות ישתתפו התלמידים וצוות המורים בפעולות הסברה בשיתוף 'תמיר תאגיד מחזור האריזות של ישראל' שאף יציב בבית הספר פחי כתומים המיועדים למחזור.

התהליך אותו עובר בית הספר הינו חלק מתכנית'"מפרש, מחוברים לחים' של האגף להעצמה חינוכית ומצויינות במנהל החינוך של עיריית חיפה ומשרד החינוך במסגרתה מלווה בית הספר ע"י יועץ ארגוני וצוותי חשיבה, המורכבים ממורים הורים ותלמידים אשר יזמו את התכנית הנושא הקיימות.

מנהלת בית הספר 'אליאנס' מיכל גל: 'חשוב לנו ליצור אכפתיות, ללמד את התלמידים שלנו, שכל אחד מאתנו ראוי שישתלב, שייקח אחריות על תהליכים , שמתרחשים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין זולתנו, בה בעת, שמחובתנו המוסרית לדאוג לדורות הבאים'.

(רוני גרוסמן )
צילום: בי'ס אליאנס

צילום: בי'ס אליאנס

 

הדפסה            חזרה לידיעה