www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
30 מלגות להשכלה גבוהה הוענקו לסטודנטים עולים חדשים ע'י 'הקרן לחיפה'. כתבה: רונית קיטאי. צילום: יח'צ הקרן לחיפה
לדברי בעז הירש מהנהלת הקרן לחיפה: 'הקרן לחיפה מקיימת פעילויות רבות ובהן גם חינוכיות , למען רווחתה של קהילת יוצאי אתיופיה, של עולים מחבר העמים ומדינות נוספות . זאת באמצעות חלוקת מלגות ל-30 סטודנטים חיפאים בסכום גבוה בסך של 10,000ש'ח כל אחת
מ'מ יו'ר הועד המנהל של הקרן לחיפה ד'ר קובי זייד, מעניק מלגה לסטודנטית אצדה גברו. צילום: יח'צ הקרן לחיפה
זו השנה השניה שהקרן לחיפה מעניק עשרות מלגות להשכלה גבוהה בסך 10,000 ש'ח כל אחת לסטודנטים עולים חדשים, ששירתו בצה'ל או בשירות לאומי

הקרן לחיפה, שבין פעילויותיה הרבות והמגוונות למען הקהילה עושה לעידוד שילובם בחברה הישראלית של סטודנטים מרביתם מקהילת יוצאי אתיופיה וחלקם מחבר העמים ומדינות נוספות, תושבי חיפה, ששירתו שירות משמעותי בצה'ל או בשירות לאומי, גייסה זו השנה השנייה תרומה בסך 300,000 ₪ מתורם יהודי אמריקאי, כאשר אחד הקריטריונים שהתורם הציב שוב השנה למתן התרומה - שרות משמעותי בצה"ל או שירות לאומי. השבוע, החלה הקרן בהענקת המלגות.

הקרן לחיפה, שפעילויותיה מתפרשות על פני מגוון רחב של תחומים ובהם : חינוך, תרבות, קהילה, פעילות לילדים ונוער,העשרה, אירועים .ועוד, פועלת גם לעידוד שרות משמעותי בצה'ל. השבוע, החלה הקרן לחיפה בחלוקת המלגות בטקסים צנועים עפ"י מגבלות הקורונה והנחיות משרד הבריאות.

מ'מ יו'ר הוועד המנהל של הקרן לחיפה ד'ר קובי זייד ובעז הירש מהנהלת הקרן לחיפה, שהעניקו את המלגות, הודו לתורם היהודי האמריקאי, "על תרומתו הנדיבה זו השנה השנייה שתאפשר לנו להעניק את המלגות לצעירים מקהילת יוצאי אתיופיה מחבר העמים, ולהביע את הערכתנו על השרות המשמעותי בצה"ל ופעילותם למען הקהילה ולעודד צעירים נוספים להשתתף בפעילויות מבורכות וחשובות אלה'.

הקרן אינה נושאת רווחים (מלכ'ר), והתרומות המתקבלות הן בישראל והן בארה"ב, קנדה, וגרמניה פטורות ממס.

(גדי נס)

הדפסה            חזרה לידיעה