www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
ברמב'ם ציינו היום את חג הסיגד. צילום: הקריה הרפואית רמב'ם
חג הסיגד שאותו חוגגים עולי הקהילה מאתיופיה כלל הרבה פינוקים
צילום: הקריה הרפואית רמב'ם
שמו שם דגש על הכרת מאכלים של הקהילה עבור כלל עובדי בתי החולים, עם עובדות המטבח לבושות בבגדי חג מסורתיים. היה חמים וטעים.

הדפסה            חזרה לידיעה