www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
לא תתאפשר כניסה של יותר ממבקר אחד למטופל בכל רחבי בית החולים 'כרמל' בחיפה. צילום: אלי דדון דובר בי'ח כרמל
מהנהלת המרכז הרפואי 'כרמל' נמסר כי מהלכים אלו נועדו למנוע התקהלויות, לצמצם את ההדבקות ולהגביר את שמירה על בריאות הציבור
מחלקת ביטחון 'כרמל'. צילום: אלי דדון
הנהלת המרכז הרפואי כרמל מודיעה כי עקב העליה המדאיגה במספר החולים בקורונה לא תתאפשר כניסה של יותר ממבקר אחד למטופל בכל רחבי בית החולים. כניסת מבקרים או מטופלים תותר רק עם הצגת אישור אישפוז או מכתב זימון לבדיקה.מחלקת הביטחון של בית החולים הונחתה לאכוף את המגבלות בכניסה לבית החולים.

הדפסה            חזרה לידיעה