www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
תוצאות חריגות בדגימות נחלי הצפון בהתאם לעידכון ממשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.הכניסה לנחלים הללו עלולה להיות מסוכנת. צילום אילן מלסטר
בהמשך לתוצאות בדיקות לחיידקים שנדגמו ב-2 בספטמבר 2020 משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מודיעים לציבור המטיילים ולמועצות האזוריות והמקומיות, כי בדגימות המים במספר נחלים בצפון נמצאו תוצאות דיגומים שחורגות מההמלצות
נחל מג'רסה. צילום: אילן מלסטר
עובדה המעידה על הימצאות זיהום במים. לא נמצא מקור זיהום ידוע והכניסה לנחלים האלה עלולה להיות מסוכנת.


הכניסה לנחלים הבאים עלולה להיות מסוכנת באופן זמני:

• חצבאני (גשר מעיין ברוך)
• ירדן גשר החמישה
• ירדן גשר חורי (גשר הפקק)
• ירדן מיצד עתרת
• גילבון מפל דבורה
• מג'רסה
• יהודיה
• משושים (בריכת המשושים)
• צלמון בריכת חרוב
• צלמון טחנת קמח

הרחצה היא באחריות המתרחץ.

משרדי הבריאות והגנת הסביבה ממשיכים בדיגום ובמעקב, ויעדכנו בהמשך ככל שיידרש.

הדפסה            חזרה לידיעה