www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
בשני בתי ספר בחיפה התגלו חולי קורונה. בתי הספר הם אל כרמה ואל חיוואר. צילום: רונית קיטאי
הודעת משרד החינוך ועיריית חיפה: 'נוהל דיווח על תלמיד / מורה חולים הופעל ע'י עיריית חיפה ומשרד החינוך בבתי הספר 'אל כרמה' ברח' הגפן, ו'אל חיוואר'. היום, ראשון, בו לא מתקיימים לימודים בבתי ספר אלה, יבוצע חיטוי יסודי בשניהם
ראש העיר חיפה דר עינת קליש רותם. צילום : רונית קיטאי
בביה'ס אלחיוואר נמצאה תלמידה אחת כחולה מאומתת. בעקבות המידע נערכה עקי משרד הבריאות חקירה אפידמיולוגית בעקבותיה הנחה המשרד כי תלמידי כיתות א' עד ב' ומוריהם יכנסו לבידוד עד ליום 22.6.20.

בביה'ס אלכרמה נמצאו תלמיד ומורה כחולים מאומתים. בעקבות חקירת משרד הבריאות נקבע כי תלמידי שכבת ז' ותלמידי כיתות א' עד ג' יכנסו לבידוד עד ליום 19.6.20. אתמול – יום שישי נסגרו בעקבות המידע שהועבר ע'י משרד הבריאות שני בתי הספר.

היום, ראשון, בו לא מתקיימים לימודים תבצע עיריית חיפה חיטוי יסודי בשני בתי הספר לקראת חזרת התלמידים של השכבות שאושרו לבית הספר ביום שני. הודעה כתובה נשלחה להורי התלמידים ע'י מנהלי בתי הספר אשר ימשיכו לעמוד בקשר ישיר עם ההורים ולעדכן אותם על כל התפתחות בנושא.

פעילות מערכת החינוך בעיר מרוכזת ע'י צוות חירום מיוחד שהוקם ע'י העירייה בשיתוף משרד החינוך. הצוות מתעדכן באופן שוטף בהנחיות משרד הבריאות ומעביר אותן על פי הצורך לצוותי מוסדות החינוך כפי שנעשה גם במקרה זה.

בנוסף עומדים לרשות התלמידים ומשפחותיהם 24 שעות ביממה צוותי השירות הפסיכולוגי של עיריית חיפה באמצעות טלפונים שמספריהם נשלחו להורי התלמידים.

ראש העיר חיפה ד'ר עינת קליש רותם:'עיריית חיפה תמשיך לעמוד לרשות תלמידי בתי הספר המושבתים והוריהם, לעקוב אחר הנחיות משרדי הבריאות והחינוך ותעדכן ככל שיידרש'.

מנהל המחוז ד'ר סער: 'שבוע נוסף לפנינו במתכונת של 'שגרת-קורונה' ואנו ממשיכים כל העת לשמור על דריכות 'וערנות. שגרת החיים בימי הקורונה מחייבת את כולנו לשגרה ניהולית בלתי פוסקת של הערכות מצב בהתאם למדיניות משרד החינוך. אנו מנטרים את שיעורי התחלואה בכל מוסדות החינוך, ובכל אירוע נקודתי שבו מתגלה הנגיף אנו מתחקרים, מבודדים ופועלים על פי הנחיות משרד הבריאות. הפיקוח על מוסדות החינוך עומד בקשר רציף עם מנהלי בתי הספר לכל דבר ועניין'.

(רוני גרוסמן)

הדפסה            חזרה לידיעה