www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
מהו ייפוי כח מתמשך ומה הקשר למשפט 'רצונו של אדם כבודו'? כתבה: איריס טנצר*
ייפוי כוח מתמשך, כלי משפטי חדש הצובר תאוצה , המאפשר לכל אדם מעל גיל 18 ובהיותו צלול לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד
עו'ד איריס טנצר. צילום : אלבום משפחתי
כותבת עו'ד איריס טנצר: 'ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי לתיכנון עתידי המאפשר לכם להיערך מראש ולהבטיח את עתידכם.חוששים כי תאבדו את הכשירות הקוגנטיבית לקבל החלטות במגוון תחומים? מודאגים מפני מינוי אופוטרופוס ?
ייפוי כוח מתמשך הוא חלופה משפטית חדשה להליך של מינוי אופוטרופוס המותירה את השליטה בידנו אם וכאשר חלילה יגיע העת ויהיה צורך במינוי אפוטרופוס, כלומר מדובר במסמך משפטי המאפשר לאדם צלול, בעל יכולת לקבל החלטות , להחליט כיצד יתנהלו חייו, אם וכאשר יאבד את צלילותו ואת היכולת לקבל החלטות עצמאיות.

כך למשל, בשעה שהאדם צלול ושקול בדעתו, הוא הקובע את אופן הפעולה ודרכי הפעולה בענייניו. הוא מביע את רצונו וקובע מי ינהל את ענייניו בתחומים השונים: הרפואי , הרכושי והאישי ובאיזה אופן זה ינוהל, עפ'י הנחיות מקדימות מפורשות שיתן בעת עריכת המסמך הנ'ל. כלי משפטי זה נולד מכוח תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפטרופסות ונותן דגש לכבוד האדם וחירותו ע"י כך שהאדם מביע את רצונו מבעוד מועד.

ייפוי כוח מתמשך נועד להיכנס לתוקף עבור אנשים עם מוגבליות קוגנטיביות, שכליות או נפשיות העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם כמו גם במקרים כגון: דמנציה או אלצהיימר, כאשר האדם לא יוכל לקבל החלטות בענייניו בצורה שקולה ויזדקק לאדם אחר שיעשה זאת במקומו.

כלי משפטי זה מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס לאותו אדם, שהרי מהלך של מינוי אפוטרופוס הוא מהלך בירוקרטי מסובך, הכרוך בפיקוח רב מצד בית משפט והפוגע בחירותו לנהל את ענייניו כרצונו. בעוד שבהליך של מינוי אפוטרופוס , בית המשפט שם דגש בטובתו של אותו אדם ואין לו כל השפעה על ההחלטות שיינתנו עבורו, הרי שבייפוי כוח מתמשך הדגש הוא גם על רצונו של אותו אדם .תיקון 18 לחוק מאפשר ונותן מקום לכבודו ורצונו של האדם'.


*עו'ד איריס טנצר חברה בוועדת ייפוי כוח מתמשך בלשכת עורכי הדין במחוז חיפה ומשמשת גם כמ'מ יו'ר הוועדה.

הדפסה            חזרה לידיעה