www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
חוקרים ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית מציגים מודל שמעריך את התמותה הצפויה ב-10 הימים הקרובים מתוך מספר החולים במצב בינוני עד קשה
פרופ' נדב כץ ממכון רקח באוניברסיטה העברית אומר כי מהנתונים נראה שיש תועלת בצעדי המנע שבוצעו וצפוי שיפור נוסף. נקודת אור היא העובדה כי עקומת מספר החולים במצב בינוני וקשה חדה פחות מלפני כמה ימים ומעידה על התמתנו
נדב כץ ממכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. צילום: באדיבות האוניברסיטה העברית
מוסיף פרופ' נדב כץ ממכון רקח באוניברסיטה העברית: 'העלייה המתונה יותר במספר החולים הבינוניים עד קשים הוא תוצאה של הפנמה של הוראות הבטיחות וקיומן על ידי הציבור. קצב ההדבקה במחלה פוחת, ואם פחות אנשים ידבקו, כך יפחת בהתאמה מספר החולים במצב בינוני עד קשה ופחות אנשים ימותו'.

החוקרים ציינו בנוסף כי צפוי שיפור נוסף במגמת החולים המאושפזים במצב בינוני וקשה בימים הקרובים כתוצאה מהחמרת צעדי המנע לפני כ-10 ימים. כמובן שהתפרצויות מקומיות יכולות לשנות מגמה זו וחשוב להגן על אוכלוסיות בסיכון.

הדפסה            חזרה לידיעה