www.rinunim.co.il


Deprecated: Function split() is deprecated in /home/rinunimc/public_html/PrintArticle.php on line 64
במועצת עיריית חיפה דנו אתמול בהצעה לסדר היום שהגיש חבר מועצת העיר אביהו האן ('הירוקים') בנושא מדיניות לפריסת אנטנות ומתקנים סלולאריים בחיפה
חברות הסלולר החליטו להתקין על גג בית אבות/דיור מוגן 'בית יולס' 12 (!) אנטנות עוקץ כאשר ממול יש גן משחקים ציבורי שנחנך לא מכבר לאחר שיפוץ והשקעה רבה, ששה (!) גני ילדים, שפע של זוגות צעירים ותושבים ותיקים שגרים במקום
חדוה אלמוג ועו'ד בועז גור. צילום :רונית קיטאי
הישיבה הנ'ל נועדה למנוע את הקמת הקטסטרופה הזאת כדי לא לשלם בבריאות התושבים הגרים בכרמל המערבי. ניהלה את הישיבה חדוה אלמוג מ'מ וסגנית ראש העיר חיפה יונה יהב וכן יו'רית ועדת איכות סביבה וקיימות. האחרונה ניהלה את האסיפה הציבורית בה השתתפו גם עו'ד בועז גור שהדגיש : 'חשוב שהדין לא יהיה פוליטי'.ד'ר מונה נופי נעמה וכן חדוה אלמוג סיפרו כי במקומות אחרים ראו אנטנות על עמודי תאורה, ככרות, רמזורים ולדוגמא הציגו את העיר רעננה.

חדוה אלמוג ועו'ד שרית גולן שטיינברג, מ'מ יו'ר ועדת איכות סביבה וקיימות סיפרו על בשנתיים האחרונות מתקיימים דיונים עניינים והודתה לאביהו האן שהעלה את הנושא. אנחנו רוצים לשמוע את הציבור ובין הדוברים היה חבר מועצת עיריית חיפה ישראל סביון שכמו כל המוזכרים לא שכחו להודות לאביהו האן על העלאת הנושא לסדר היום.

לדברי אביהו האן : 'ההצעה לסדר למועצת העיר היתה לצורך הכנת מדיניות לפריסת אנטנות ומתקנים סלולאריים בחיפה כי המציאות הנוכחית של פריסה והקמה של אנטנות סלולאריות בחיפה עגומה ביותר.

בשנים האחרונות אושרו על ידי עיריית חיפה אנטנות ומתקנים סלולאריים רבים.חלקם הוקמו על גבי גגות מגורים, חלקם בצורת מתקנים סלולאריים המוחבאים בדירות מגורים, חלקם מוסתרים כדודי שמש. בקיצור התפתח בחיפה ג'ונגל סלולארי בלתי נשלט שמסכן את חיי התושבים. נדרש לעשות סדר במציאות עגומה זו.

בחודש יולי 2015 הגשתי הצעה לסדר למועצת העיר בנושא זה :

הצעה לסדר, מדיניות העיריה בתחומי מתקנים ואנטנות סלולאריות והתארגנות אקטיבית לארגון מחדש של מיקום והצבה של מתקנים ואנטנות סלולאריות בחיפה

הצעה לסדר זו קוראת לראש העיר חיפה יונה יהב, לקחת יוזמה ברוכה ואקטיבית ולעשות סדר במציאות הקשה של פריסת מתקני הסלולאר בעיר, להורות למנהל ההנדסה בשיתוף עם איגוד ערים להגנת הסביבה, לבצע עבודת מטה מקיפה לגבי פריסת המתקנים הסלולאריים בחיפה, ולשקף את המציאות לציבור החיפאי .

להורות למנהל ההנדסה להכין בשילוב עם חברות הסלולאר, פתרון מובנה ואלטרנטיבי שיצמצם למינימום את הסיכונים וייצור פריסה חדשה של המתקנים הסלולאריים כולל יישום של אלטרנטיבות חדשות הכוללות מתקנים בעלי קרינה סלולארית נמוכה והוצאת המתקנים הסלולאריים החבויים מדירות מגורים.

להכין דו'ח מקיף של נתוני הקרינה הסלולארית (מפה סלולארית עירונית) בעיר וזאת על סמך מדידות כוללות של מפת הקרינה הסלולארית בחיפה ולשקף דו'ח זה לתושבי העיר.העיריה תבדוק האם הוקמו מתקנים סלולאריים שלא על פי חוק ותפעל להסרתם .


העיריה תפעל כנגד בעלי בתים שהקימו מתקנים סלולאריים בדירותיהם על פי ההוראות שחלות על עסקים,כולל חיוב בתים אלה ברישיון עסק וחיוב ארנונה על פי עלויות עסקים,כאשר מטרת הפעילות הוצאת המתקנים הסלולאריים מדירות המגורים בעיר. הצעתי כי עד לסיום הליך זה, אין לאשר הקמת אנטנה או מתקן סלולארי חדש ברחבי העיר חיפה. לצערי דבר לא נעשה וההשתוללות בתחום זה ממשיכה.

נדרש לבצע שינוי בעיר כפי שערים אחרות כדוגמת הרצליה וראשון לציון וערים נוספות , מתמודדות עם הנושא נדרש להכין מדיניות כוללת לאנטנות הסלולאריות בעיר, נדרש להגדיר קוים מנחים מתוך צרכי העיר למיקום מתקני השידור הסלולאריים ופריסתם.

מטרות המדיניות :

לקבוע עקרונות לפריסת מתקנים סלולאריים תוך תהליכי שיתוף ציבור ועל פי עקרונות הזהירות המונעת.

לייצר שקיפות ציבורית רחבה באמצעות מערך דיגיטלי שיפרוס בפני הציבור את כלל ההיבטים בתהליך בקשה לאנטנה חדשה ומיפוי האנטנות הקיימות.

להגדיר לחברות הסלולאריות מדיניות וכללים לפריסה ושינוי מערך האנטנות ולעצור את הג'ונגל התכנוני.

ליישם פתרונות פריסה סלולארית על פי עקרונות הזהירות המונעת ועל פי הטכנולוגיות המיטביות הקיימות היום בארץ ובעולם.

לייצר שקיפות ומידע לציבור לגבי כל אנטנה, מיקומה והפרטים השונים הקיימים לגביה, כולל מפה עדכנית ומדויקת של פריסת המתקנים הנוכחיים,לא לאפשר הקמת מתקנים סלולאריים מוחבאים , כל מתקן רק בהיתר בנייה.

לא לאפשר הקמת אנטנות ומתקנים סלולאריים בקרבת בתי חולים , גני ילדים, בתי אבות, דיור מוגן, פעוטונים ובתי ספר וכדומה. יש לבחון טיפול ובחינה מיוחדת בהקמת אנטנות עוקץ ותרנים גבוהים ובדיקת כלל ההשלכות של הקמת אנטנות אלה.


הצעתי לקבל החלטה כאן במועצת העיר להקים צוות רוחבי הכולל נציגי תושבים, נציגי משרד הגנת הסביבה, נציגי מנהל ההנדסה, נציגי מועצת העיר, נציגי טכניון, להגדיר משימה שבה תוכן מדיניות כוללת לפריסת אנטנות ומתקנים סלולאריים בחיפה בלו"ז של חודשיים מהיום. עד לסיום הכנת המדיניות יש להקפיא את אישורי פריסת האנטנות בעיר'. עיריית חיפה החליטה בשלב זה להקפיא כל אישור להקמת אנטנות לפני בדיקה נוספת.
אביהו האן חבר מועצת עיריית חיפה שהעלה את נושא האנטנות לדיון במועצת עיריית חיפה. צילום רונית קיטאי

בין פעילי שכונת הכרמל המערבי נראה כאן רובי אברהם. צילום :רונית קיטאי

חדוה אלמוג מנהלת את האסיפה הציבורית במועצת עיריית חיפה. צילום: רונית קיטאי

ד'ר מונה נופי נעמה. צילום: רונית קיטאי

ישיבת מועצה בעניין האנטנות. צילום : רונית קיטאי

ישיבת מועצה בעניין מניעת התקנת אנטנות מול גני ילדים בכרמל המערבי. צילום :רונית קיטאי

חבר מועצת עיריית חיפה ישראל סביון. צילום :רונית קיטאי

חבר מועצת עיריית חיפה ישראל סביון נראה כאן קיצוני בדיון בעניין מניעת התקנת אנטנות מול גני ילדים בדרך הים בכרמל המערבי בחיפה. צילום: רונית קיטאי

ישיבת מועצה על האנטנות. צילום :רונית קיטאי

צילום :רונית קיטאי

ישיבת מועצה בעניין הבקשה למניעת התקנת אנטנות מעל גג 'בית יולס' בדרך הים בכרמל המערבי בחיפה. צילום רונית קיטאי

צילום :רונית קיטאי


הדפסה            חזרה לידיעה