www.rinunim.co.il

עיריית חיפה החלה במבצע נרחב לעיקור וסירוס חתולי רחוב ברחבי העיר. צילום: ענת סלומון דוברות עיריית חיפה
המבצע, שהחל בימים אלה, ימשך עד לסוף השנה הנוכחית, ובכוונת העירייה להרחיבו במהלך השנה הבאה
צילום: ענת סלומון דוברות עיריית חיפה
בשלב הראשון יבוצעו עיקורים וסירוסים ב-2,000 חתולים, ובהמשך תגיע המכסה ל-3,000 חתולים. איסוף החתולים מתבצע על פי פניות שהתקבלו במוקד העירוני מתושבים אשר פנו לעירייה בנושא.

כל חתול שנלכד, מסומן לאחר שעבר עיקור/סירוס, באוזן שמאל, מחוסן נגד כלבת ולאחר יום אחד של התאוששות מוחזר למקום ממנו נלקח.

אנשי השירות הווטרינרי של עיריית חיפה עוקבים באופן צמוד אחר המבצע ומדווחים על כל לכידה ועל כל ניתוח בזמן אמת. כמו כן, עורכים אנשי השירות ביקורות תכופות במרפאה בה מתבצעים הניתוחים.ניתן לפנות בנושא זה למוקד 106 טלפונית או בשירות הוואטסאפ העירוני.

הדפסה            חזרה לידיעה