www.rinunim.co.il

מיהו המעצב שנבחר להיות אחראי על העיצובים של מנחת האירוע והדוברות על הבמה? כתבה: רונית קיטאי. צילום אבי אברמוב
זהו המעצב דרור קונטנטו והאירוע הוא לרגל חגיגות 70 שנה שיתקיימו לתחרות מלכות היופי של שבועון 'לאשה'
אילנה שושן, טיטי איינאו, דרור קונטנטו, מוטי רייף, נועה תשבי, אילנית לוי ורווית אסף. צילום: אבי אברמוב
המעצב דרור קונטנטו נבחר להיות אחראי על העיצובים של מנחת האירוע והדוברות על הבמה ביניהן: נועה תשבי מנחת האירוע שהגיע לביקור מולדת בהזדמנות נוספת זו, וכן מלכות היופי לשעבר אילנית לוי ילידת חיפה שמילצרה בזמנו בקפה 'תות' שנסגר זה מכבר ונפתח שוב לאחרונה וגם טיטי איינאו, רווית אסף, רינה מור (לשעבר מסינגר) שגדלה בקריית טבעון, אילנה שושן ורתם רבי. כמה יופי ביחד!!!

בנות נצפו באירוע לבושות בפריטים מרהיבים של בית האופנה של המעצב האהוב והמוכר, דרור קונטנטו.
שעבד בצמוד אתן על פריטים ייחודים לכבוד האירוע הגדול .
אילנה שושן וטיטי איינאו לבושות דרור קונטנטו יחד בתמונה עם המעצב. צילום: אבי אברמוב

דרור קונטנטו ורינה מור מסינגר הלבושה בבגד בעיצובו לרגל אירוע 70 שנה לטקס מלכות היופי.צילום אבי אברמוב

 

הדפסה            חזרה לידיעה