www.rinunim.co.il

ת(נחש)ו מה מחזיק חאלד מהמיון בתוך הצנצנת? כתבה: רונית קיטאי. צילום: דוברות רמב'ם
נחש צפע הכיש תושב מהצפון. למוכש ולמכיש שלום. זה כמו סיפור בדיוני אז קראו אותו לאט לאט ואני צנצנת אם לא תרעדו מפחד כאשר תתקלו ביצור החלקלק הזה שבצנצנת
חאלד מהמיון (מלר'ד) והצפע שבצנצנת. צנצנת מי שלא משקשק מלהתקל בחיה כזאת. צילום: דוברות רמב'ם
במיון של המרכז הרפואי רמב'ם רגילים לקלוט תושבים מהצפון שמגיעים בעקבות הכשות נחשים. בחלק מהמקרים המוכשים מגלים יוזמה. כלומר הורגים את הנחש ומביאים אותו איתם, על מנת שיוכלו לזהות את סוג הנחש ולהחליט על סוג הטיפול. במקרה שארע לפני מספר ימים הפתיע אותם תושב הצפון, גבר בן 46 שגילה תעוזה ויוזמה ייחודית .הוא לכד את הנחש, צפע ארסי מאוד והביא אותו חי, בתוך צנצנת היישר למיון ברמב'ם.

לא מומלץ לבעלי לב חלש, אך את השלב הראשון והחשוב צלחו המטופל והרופאים בהצלחה . הם זיהו שמדובר בצפע והתאימו את הטיפול. האיש החלים ושוחרר, אך השאיר 'בעיה' קצת מתפתלת וחלקלקה לאנשי המיון. מה לכל הרוחות עושים עם נחש צפע חי?

מסתבר שהצפע הוא בעל חי מוגן, ויש כללים ברורים שנועדו לשמור על חייו. בהתייעצות שקיים אמיר בן יוסף, מנהל תפעול שירותי הסביבה של רמב'ם עם עיריית חיפה ועם רשות הטבע והגנים העלו שיש להשיב את הנחש בר המזל לטבע. בן יוסף הזעיק לוכד נחשים מוסמך אל חדר המיון וזה לקח את הצפע הרחק לעומק יערות הכרמל ושיחרר אותו שם. כמו שאמרנו בכותרת – למוכש ולמכיש שלום. אם זה היה יום שישי היינו מאחלים לכם שבת שלום.

הדפסה            חזרה לידיעה