www.rinunim.co.il

חברת גולן טלקום מחבקת את תושבי הדרום והרחיבה את חבילת הגלישה ללקוחותיה ב-GB5 ללא עלות. כתב: ירדן ארזי. צילום: אוראל כהן
גיל שרון יו'ר גולן טלקום בישר כי החברה עומדת לעזרת תושבי הדרום. כדי לממש את ההטבה יש לפנות לשירות הלקוחות של גולן טלקום
גיל שרון - יו'ר גולן טלקום. צילום: אוראל כהן
לאור ההסלמה בדרום, היום (5.5.19), הודיעה חברת גולן טלקום כי לכלל לקוחותיה הנמצאים באזורהדרום תורחב חבילת הגלישה ב-GB5 לאחר סיום החבילה ללא עלות נוספת. תקשורת טובה ושקט בסביבה. זה מה שכולם רוצים ולא רק תושבי הדרום.

הדפסה            חזרה לידיעה