www.rinunim.co.il

'כחומה בצורה' מאת יהודית כרמי. הוצאת 'דפים מספרים'
'כחומה בצורה' הוא רומן היסטורי מתקופת חורבן בית שני. הרומן מספר את סיפורה של בשמת, שבויה יהודיה יפהפיה מהכפר מהדרין שבהרי ירושלים.היא נלקחת לרומא ונקנתה ע'י סוחר העבדים חמדאן.
כחומה בצורה מאת יהודית כרמי. הוצאת 'דפים מספרים'
וירגיליוס, רופא יווני שאשתו מתה בעת שילדה, משתתף בקרב על יהודה כרופאו של אספסיאנוס. הלה בנדיבות ליבו וכהוקרה על שירותו הנאמן, מעניק מתנה לוירגיליוס - את ביתו שבעיירה בולינה ברומא.

אנו פוגשים לראשונה את וירגיליוס בשוק העבדים ברומא. הוא מחפש עבד יהודי הדובר יהודית ורומית, כדי לשמש לו כמתרגם לעבדיו היהודים שרכש לא מזמן. בשוק פוגש וירגיליוס בחמדאן המציע לו את בשמת. זו יודעת רומית מעבד רומי שהיה בביתה שבמהדרין. וכך נפגשים שני גורלות, שני אנשים משני צדי המתרס, השבויה היהודייה והאדון הרומאי.

וירגיליוס מתאהב בה מייד, אבל בשמת נרתעת ממנו בשל היותו רומאי ממחריבי ארצה. זהו רומן מרתק אשר אינו משאיר את הקורא אדיש. יש ברומן תפניות דרמטיות המשאירות את הקורא פעור פה, ויחד עם זאת ניכרת רגישות רבה לנפשות הפועלות. הרומן נמתח על פני כשישים וחמש שנה. מתקופת חורבן הבית-היינו שבעים לספירה, ועד חורבן ביתר בשנת מאה שלושים וחמש לספירה. עיצוב עטיפת הספר: סמדר מוניס. הפקת הספר: אורלי לוי. הוצאת 'דפים מספרים'. .692 עמודים -96 ש'ח. להשיג בחנויות הספרים ובהוצאת 'אוריון'.

הדפסה            חזרה לידיעה