www.rinunim.co.il

אלוף (מיל) יפתח רון-טל יו'ר דירקטוריון חברת החשמל נאם היום בכנס 'סייברטק' תל אביב
לדבי יפתח רון-טל 'חברת החשמל היא החברה המותקפת ביותר בישראל בתחום הסייבר ומבין המובילות בעולם. בשנת 2018 נרשמו כ- 200 מיליון אירועי סייבר, כ- 10 מיליון אירועים בחודש.
יו'ר חברת החשמל אלוף (מיל) יפתח רון- טל. צילום: דוברות חברת חשמל
בתחום הסייבר אנחנו כבר לא עוסקים רק בביטחון אנרגטי , או בביטחון התשתיות הקריטיות. אנו, והעולם החופשי כולו, מתמודדים עם בטחון לאומי הגלובלי.

במהלך הבחירות האחרונות לנשיאות ארה'ב, איום הסייבר הפך לנושא מרכזי. האשמות על התערבות של מדינות זרות, באמצעות טכניקות של התקפות סייבר, מיצבו את איום הסייבר ככוח ממשי שיכול להשפיע על החלפה של מנהיגים וממשלות. איום הסייבר הפך לגורם שיכול להשפיעעל הבחירות ולהחליש את העולם החופשי. במילים אחרות, לוחמת סייבר יכולה ליצור מצבים של כניעה ללא קרב, והמשימה של כולנו היא למנוע זאת.

אחד הכוחות הטכנולוגיים המרכזיים שמעצבים את עולמנו וימשיכו לעצב גם את עולם המחר הוא האנרגיה, שהפכה להיות תשתית חיונית-קריטית. ככל שהמדינה מפותחת ומתקדמת יותר, כך תשתית האנרגיה חיונית יותר, וככל שהתשתית חיונית יותר, כך היא הופכת ליעד תקיפה מועדףשל טרור הסייבר.

המהפכה הבאה בתחום האנרגיה, מהפכת החשמל המבוזר, או במילים אחרות, תום עידן התחנות הגדולות, תוך התייחסות לאתגרים שהיא טומנת בחובה בתחום הסייבר.תחום האנרגיה עומד לעבור שינוי היסטורי - מהפכת האנרגיה המבוזרת. שלוש יכולות, לכשיבשילו ברמה הטכנולוגית ויהפכו למערכת אחת יובילו למהפכה זו:


1. ייצור חשמל מבוזר מבוסס על אנרגיות ירוקות.


2. אגירת חשמל (Storage).


3. רשת חכמה.


מהפכת החשמל המבוזר תביא תוך כ-20 שנה לתום עידן תחנות הכוח הגדולות.


במקביל, מערכות לאגירת אנרגיה, גם הן, הופכות לאפקטיביות יותר, בעלות יכולת אגירה שמשתפרת כל הזמן ובמחיר שהולך ויורד.

מגמות אלו מרמזות כי אנו מתקדמים לעולם של שפע אנרגטי, עולם שבו כמעט כל משטח החשוף לאור שמש יהיה מסוגל לייצר אנרגיה זמינה לשימוש באופן מיידי, ובמקביל ניתן יהיה לאגור אנרגיה עודפת בצורה אפקטיבית. האגירה תתאפשר הן ברמת הבית, הן ברמת האזור, והן ברמההאסטרטגית.


כל אחד מאיתנו ייצר חשמל לצרכיו, יאגור חשמל לצרכיו, וימכור את העודפים בחזרה לרשת החשמל ולצרכנים שמסביבנו – כל אחד מאיתנו יהפוך להיות Prosumer. לצורך כך נעבור מרשת חשמל קונבנציונלית, הירארכית, חד-כיוונית, לרשת מבוזרת שבה כל בית משמש גם כתחנת כוח קטנה.


אך אם עד היום דיברנו על ה- SMART GRID שתחבר בין כולם, היום אני מדבר על הדור הבא, ה- SMART NET. רשת אוטונומית, דינמית, רב-כיוונית, שתסתמך על ניטור בלתי פוסק של הפעילות האנרגטית בכל מקום ותקשר בין כל הרכיבים – האינטרנט של החשמל.

כפי שניתן לראות, הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מסחרר ואנו נכנסים במהירות לאוטופיית העולם המחובר, עולם בו הכול מדבר עם הכול, עולם הטומן בחובו יתרונות רבים. זהו עידן מרגש, חדשני ומלא אפשרויות מדהימות. אבל, ויש כאן אבל גדול, כל מערכת טכנולוגית ניתנתלפריצה ולתקיפת סייבר. כל מוצר מחובר בכל תחום בחיינו, מהווה עוד וקטור תקיפה אפשרי עבורם, ונראה שהאפשרויות לתקיפה הופכות להיות בלתי מוגבלות.


האם מערכות הגנת הסייבר שלכם ערוכות לכך ?


התשובה שלי היא פשוטה ובהירה – לא !


*עלינו לשנות את תפיסות הגנת הסייבר הישנות כדי לסכל את איומי הסייבר של המחר'.

הדפסה            חזרה לידיעה