www.rinunim.co.il

אות 'נגישות ישראל' ו'יפעת מידע תקשורתי' לתקשורת מקדמת נגישות לשנת 2018
אות מקדם הנגישות לשנת 2018 יוענק במסגרת ועידת נגישות ישראל הבינלאומית השביעית שתתקיים ב-26.5.2019 . עמותת 'נגישות ישראל' בראשותו של הטייס לשעבר יובל וגנר, פועלת מאז 1999 לקידום ושיפור איכות חייהם של אנשים עם כל סוגי המוגבלויות ולטובת הקשישים ועוד
יובל וגנר מייסד ונשיא עמותת 'נגישות ישראל'
עמותת 'נגישות ישראל' פועלת גם למען הקשישים ולהשתלבותם בחברה בשוויון, בזכות, בכבוד ובעצמאות מרבית.
העמותה הינה היחידה בישראל העוסקת כל כולה, בקידום הנגישות לכל סוגי המוגבלויות- פיזיות, חושיות (ראיה, שמיעה), קוגניטיביות ונפשיות ובכל תחומי החיים.

כיום בישראל חיים קרוב ל--1.6 מיליון אנשים עם מגבלה כלשהי (כ- 18% מהאוכלוסייה), מתוכם כ- 700,000 הם אנשים עם מגבלה חמורה, המקשה על תפקוד רגיל ומלא בחיי היום יום. למרות ההתקדמות הניכרת שחלה בישראל בתחום הנגישות, עדיין ישנם אתגרים ופערים רבים ולכן, העמותה תמשיך ותפעל, ללא לאות, להשגת מטרותיה ולקידום ישראל נגישה לכלל תושביה.
עמותת נגישות ישראל מאמינה שנושא המודעות הינו המחולל החשוב ביותר לקידום הטמעת הנגישות בישראל

במהלך ועידת נגישות ישראל הבינלאומית השישית שהתקיימה באפריל 2018 העניקו עמותת נגישות ישראל השישית ויפעת מידע תקשורתי לראשונה את אות מקדם הנגישות בתקשורת לשנת 2017 בפני כ- 1,000 משתתפים ביניהם בכירים במשרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועסקים גדולים וקטנים העוסקים בקידום הנגישות. אות מקדם הנגישות בתקשורת לשנת 2017 הוענק לתוכנית 'יהיה בסדר' גלי צה"ל

הפרס מוענק לאחר מחקר מקיף של יפעת לפי הפרמטרים הבאים:
1. היקף העיסוק בנושא נגישות, כמות אייטמים ומרכזיותם בסדר היום התקשורתי
2. הקפדה על שימוש בטרמינולוגיה שוויונית – "אנשים עם מוגבלות" בשונה מבעלי מוגבלות, מוגבלים, נכים וכדומה.


' יש לעשות הכל כדי לקדם נושא חשוב זה אשר משפיע ישירות על כמעט 30% מהאוכלוסייה – 18% אנשים עם מוגבלויות ו 11% קשישים עם מוגבלויות' מדגיש יובל וגנר, מייסד ונשיא עמותת 'נגישת ישראל'.

הדפסה            חזרה לידיעה